Signature

O Udruženju

Udruženje privatnih doktora medicine i stomatologije Čačka je strukovna, dobrovoljna, nevladina organizacija u koju su učlanjeni privatni doktori medicine i stomatologije, vlasnici privatnih ordinacija i poliklinika ili zaposleni doktori u privatnom zdravstvu, koji poštuju Statut udruženja.

Detaljnije