Članovi udruženja

# Ordinacija / Klinika Više informacija
1 Dežurna Specijalistička stomatološka ordinacija “Dr Behara” Detaljnije
2 Specijalistička stomatološka ordinacija “Dr Ranđelović” Detaljnije
3 Specijalistička stomatološka ordinacija “Dr Andja Vukićević” Detaljnije
4 Zubna ordinacija, “Dr Djunović” Detaljnije
5 Specijalistička stomatološka ordinacija “INTERDENT” Detaljnije
6 Stomatološka ordinacija “Dr Aleksandar Jovanović” Detaljnije
7 Specijalistička stomatološka ordinacija, “Dr Milojko Jovanović” Detaljnije
8 Specijalistička stomatološka ordinacija, “Dr Slobodan Jovanović” Detaljnije
9 Specijalistička oralno-hirurška stomatološka ordinacija “Dr Jugović” Detaljnije
10 Zubna ordinacija, “Ljubičić dr Radosav” Detaljnije
11 Stomatološka ordinacija “Dr Nenad Marinković” Detaljnije
12 Specijalistička stomatološka ordinacija “Dr Piščević” Detaljnije
13 Ordinacija za stomatologiju i akunpukturu Detaljnije
14 Ordinacija opšte stomatologije, “Dr Saša Spasojević” Detaljnije
15 Zubna ordinacija, “NoviDent” Detaljnije
16 Specijalistička stomatološka ordinacija “Dr M.Čeković” Detaljnije
17 Stomatološka ordinacija, “Dr Šuluburić” Detaljnije
18 Stomatološka ordinacija Dr Vesna Jeftic Detaljnije
19 Stomatološka ordinacija Dr Zoran Pavlović Detaljnije
20 Spec.stomatološka ordinacija Detaljnije
21 Stomatološka ordinacija “Dentib” Detaljnije
22 Stomatoloska ordinacija Dr Jelena Stojanovic Detaljnije
23 Stomatoloska ordinacija Dr Predrag Kuveljic Detaljnije
24 Stomatoloska ordinacija VOJINOVIC Detaljnije
25 Stomatoloska ordinacija DENTA Detaljnije
26 Stomatoloska ordinacija KANINUS Detaljnije
27 Stomatoloska ordinacija “Dr Djordje Vojinovic” Detaljnije
28 TIA DENTICO Detaljnije
29 Specijalistička stomatološka ordinacija “AS Dental” Detaljnije
30 NOVA DENTAL Detaljnije