Doktorski bal 2012.

Doktorski bal 2012.

Bal je, kao organizator, otvorio dr Miško Jovanović, a zatim se kolegama obratio i dr Zoran Marjanović iz Novog Sada, predsednik Stomatološke sekcije Društva lekara Vojvodine, Srpskog lekarskog društva.

Bal je, kao organizator, otvorio dr Miško Jovanović, a zatim se kolegama obratio i dr Zoran Marjanović iz Novog Sada, predsednik Stomatološke sekcije Društva lekara Vojvodine, Srpskog lekarskog društva. Tom prilikom je uručio zahvalnicu dr Saši Spasojeviću, povodom pedeset godina rada stomatološke sekcije Društva lekara Vojvodine, Srpskog lekarskog društva.