IZBORI ZA Skupštinu STOMATOLOŠKE KOMORE SRBIJE

IZBORI ZA Skupštinu STOMATOLOŠKE KOMORE SRBIJE

Poštovani,

Predsednik Skupštine SKS-e, raspisao je redovne izbore za delegate Skupštine SKS-e za 21.04.2017.
Pozivamo Vas da se kandidujete, podržite kandidata.Rok za kandidaturu je 22.mart 2017.

Poštovani,

Predsednik Skupštine SKS-e, raspisao je redovne izbore za delegate Skupštine SKS-e za 21.04.2017.
Pozivamo Vas da se kandidujete, podržite kandidata.Rok za kandidaturu je 22.mart 2017.
Predsedništvo Udruženja jednoglasno je podržalo Dr Milojka Jovanovića, spec. prev stom.,PR, Čačak za kandidata delegata Skupštine SKS-e u narednom mandatu.

Srdačno,
Dr Mladen Behara
Potpredsednik Udruženja