> Udruženje > O udruženju

O udruženju

RUKOVODSTVO UDRUŽENJA

PREDSEDNIK UDRUŽENJA: Dr stom Mladen Behara

Potpredsednik udruženja: Dr med Milan Roganović

Nova adresa udruženja: Kuželjeva 8/II , 32000 Čačak,
Telefon: 032/322 656

Članovi izvršnog odbora:
– Dr med Zorica Zatežić – Čelper
– Dr med Aleksandra Dević -Slavković
– Dr stom Smiljana Piščević
– Dr stom Milan Jugović

Blagajnik: Dr stom. Miloš Vojinović

ŽIRO RAČUN: 205-6578-45 Komercijalna banka

Udruženje privatnih doktora medicine i stomatologije Čačka je strukovna, dobrovoljna, nevladina organizacija u koju su učlanjeni privatni doktori medicine i stomatologije, vlasnici privatnih ordinacija i poliklinika ili zaposleni doktori u privatnom zdravstvu, koji poštuju Statut udruženja.

Preuzmite ISTORIJAT UDRUŽENJA (word document)