> Zapisnik sa sastanka Udruženja, 30.10.2013

Zapisnik sa sastanka Udruženja, 30.10.2013

Zapisnik sa sastanka Udruženja, 30.10.2013

Zapisnik sa skupštine Udruženja privatnih doktora medicine i stomatologije Čačka 30.10.2013 godine. Sastanku prisustvovalo četrnaest članova udruženja.

 

Dnevni red:

1.Izveštaj o radu udruženja u 2013. godini.

07.02.2013 godine organizovan je stručni sastanak na temu ,Uvod u energetsku medicinu, predavač je bio Dr Igor Četojević.

25.10.2013 godine bili smo jedan od organizatora  predavanja ,Dani Doktora Mišovića.

 

2.Finansijski izveštaj za 2013. godinu.

Stanje na računu na dan 23.10.2013 godine je 117.998.52 dinara .Slaba naplata članarine za tekuću godinu.Prihvaćen je finansijski izveštaj jednoglasno.

3.Izveštaj o radu Lekarske i Stomatološke komore.

Dr Milojko Jovanović izveštaj o Stomatološkoj Komori Srbije.

Stomatoloska komora je napokon dobila svoje rukovodstvo.Odbor za sprovodjenje izbora koje je odredilo Ministarstvo zdravlja sproveo je izbore na koje su Stomatolozi Srbije izašli sa željom da napokon izaberu članove skupštine SKS, predsednika i potpredsednika skupštine, organe komore i direktora komore.Ceo postupak je protekao bez poteškoća.Ispred privatnika u Moravičkom okrugu u Skupštnu SKS su izabrani Dr Milojko Jovanović i Dr Saša Spasojević.Medjutim na izbornoj skupštini, posle mnogo muka i raznih neprijatnih situacija skupština je prekinuta.Skupština je ponovo zakazana još dva puta, jedna od strane VD Direktora ,Dr Zorana Marjanovića, druga od strane odbora za raspisivanje izbora koji je u medjuvremenu smenio VD direktora, ali zbog nedostatka kvoruma ni jedna ni druga sednica nije održana. Napokon 11.05.2013 u kvorumskom sazivu Veća privatnih i Veća državnih stomatologa konstituisana je skupština te su tajnim glasanjem izabrani predsednik Skupštine Prof. Dr Nikola Burić, potpredsednik skupštine Dr Milojko Jovanović i Direktor komore Prof. Dr Vitomir Konstantinović. Tada je zakazana izborna skupština za 25.05.2013 za sve organe komore.Predsednik komisije Dr Milojko Jovanović i još dva člana su obavili na toj skupštini izbor svih organa komore  pa su  se stekli svi uslovi da komora počne da radi. Medjutim da bi komora počela da radi potrebno je da se izvrši primopredaja celokupne dokumentacije neophodne za rad komore,pečata  i da se pristupi prostorijama komore.Tu nastaje opstrukcija od strane smenjenog VD direktora dr Zorana Marjanovića koja traje do ovih dana ali se nadamo da uz pomoć Ministarstva Zdravlja vrlo brzo početi da se bavimo strukom,odnosno da radimo za dobrobit stomatologije u Srbiji.

Lekarska komora izveštaj Dr Mihailo Luković.

 

4.Lekarska slava i doktorski bal.

Lekarska slava domaćin Dr Milojko Jovanović Čačanska crkva 14.11.2013 u 12 časova a potom koktel u restoranu Velvet.Doniranje domaćinu 200 eura.

Doktorski bal 07.12.2013 godine u Hotelu Beograd u 20 časova.Ulaz slobodan uz doniranje udruženja za muziku.Rezervacije mesta u stomatološkoj ordinaciji Dr Milojko Jovanović.

Usvojena  odluka  o organizacijama Lekarske slave i Doktorskog bala jednoglasno.

 

5.Zdravstveni  turizam,20 godina rada udruženja,predavanja u narednoj godini.

Dr Mladen Behara

6.Razno

Sledeće godine ističe mandat ovog rukovodstva  i nephodno je na sledećoj skupštini izabrati novo.

 

U Čačku 30.10.2013                             Predsednik UPDMS

Dr Milojko Jovanović

Slični projekti