> Skupština Udruženja 19.9.2014.

Skupština Udruženja 19.9.2014.

Skupština Udruženja 19.9.2014.

SKUPŠTINA UDRUŽENJA PRIVATNIH DOKTORA MEDICINE I STOMATOLOGIJE ČAČKA 19.09.2014 godine

Zapisnik sa sednice na kojoj je prisustvovalo trideset kolega.

DNEVNI RED

1.Stručni sastanak u okviru Udruženja
Dr stom. spec.Mladen Behara :Uloga i perspektive privatne lekarske prakse.Akreditovano od Zdravstvenog Saveta RS, sa dva boda za doktore medicine i stomatologije,medicinske sestre i zdravstvene tehničare.

2.Izveštaj predsednika udruženja o radu udruženja za period
2010-2014 godine.
Izveštaj predsednika udruženja usvojen jednoglasno.

3.Finansijski izveštaj 01.01 – 31.08. 2014.
Finansijski izveštaj predsednika udruženja usvojen jednoglasno.

4.Predlog liste za izbor novog rukovodstva udruženja.
Predlog liste za novo rukovodstvo udruženja usvojen jednoglasno.

5.Razno.
Protokol o saradnji

zaključen dana 19.09.2014. godine, izmedju:

1. JU “Turistička organizacija Čačka”,Čačak,Gradsko šetalište bb, koju zastupa Dragomir Savić, Direktor.

2. Udruženja privatnih doktora medicine i stomatologije,Čačak,Cara Dušana 11a, koje zastupa dr Milojko Jovanović,Predsednik.

Potpisivanjem ovog sporazuma započet je rad na promociji zdravstvenog turizma našeg kraja.Sporazumom je predvidjeno da na svim stranim sajmovima na kojima se pojavi TOČ promoviše čačanske zdravstvene usluge, ali i da organizuje obilazak čačanskog kraja za turiste koji dodju radi zdravstvenih usluga.

SIMPOZIJUM
NOVI TRNDOVI U MEDICINI I STOMATOLOGIJI

Održan je 20 septembra 2014 u Čačku. Akreditovan je od Zdravstvenog saveta RS sa 5 bodova za doktore medicine i Stomatologije,poster 7 bodova.

Dr stom.spec.Mladen Behara Privatna lekarska praksa moravičkog okruga

Prof Dr sci Staniša Stoiljković ,Tehnološki fakultet u Leskovcu
Savremeni pristup intoksikaciji i detoksikaciji organizma:energetsko-eksergetsko balansiranje

Dr med. spec.Mihailo Luković,Hipokratova zakletva kao govorni čin i etički kodeks

Prof Dr sci Ankica Mitić,Prodekan Medicinskog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici Marginalna diskrepanca rubnog dela krune posmatrane metalurškim i elektronskim mikroskopom

Dr stom. spec. Ljiljana Vučić, klinički lekar Klinike za ortopediju vilica Stomatološkog fakulteta u Beogradu
Ekstrakciona terapija u praksi

Dr stom.Tatjana Mitić ,privatna praksa Beograd
Componeeri u službi estetike interkaninog sektora-prikaz slučaja

Doc Dr sci Rade Živković, Klinika za stomatološku protetiku,Stomatološkog fakulteta u Beogradu
Nove mogućnosti u terapiji abradiranih zuba

Doc Dr sci Božidar Brković, Klinika za oralnu hirurgiju Stomatološkog fakulteta u Beogradu
Protokoli za ugradnju dentalnog implantata i protetska rehabilitacija u estetskoj zoni

Stručnom sastanku prvog dana i Simpozijumu drugog dana, u prelepom ambijentu Hotela “AVENY” , prisustvovalo je preko 250 učesnika.

Predsednik udruženja
Dr Milojko Jovanović

Slični projekti