> Seminari za doktore stomatologije 2014

Seminari za doktore stomatologije 2014

Seminari za doktore stomatologije 2014

Udruzenje privatnih doktora stomatologije Srbije poziva Vas na Simpozijume

Savremena stomatoloska ordinacija – kojim putem do kvalitetne stomatoloske usluge I
Savremena stomatoloska ordinacija – kojim putem do kvalitetne stomatoloske usluge II

BEOGRAD, subota i nedelja, 29. i 30. mart 2014., STOMATOLOSKI FAKULTET, Rankeova 4
Simpozijumi su akreditovani od strane Zdravstvenog saveta Srbije odlukama B-581/14-II i B-582/14-II
Akreditovano za doktore stomatologije, stomatoloske sestre i zubne tehnicare:
po 5 bodova za ucesce na jednom, odnosno 10 bodova za ucesce na oba simpozijuma

Generalni sponzor: Colgate – Palmolive Adria

Prvi dan, subota, 29. mart 2014, pocetak skupa u 14 sati
Savremena stomatoloska ordinacija – kojim putem do kvalitetne stomatoloske usluge I

Stavovi u rekonstrukciji endodontski lecenih zuba – Doc.dr Rade Zivkovic
Najcesce greske u toku endodontske terapije i moguca resenja – Prof.dr Sonja Apostolska
Prezervacija alveolarnog grebena posle vadjenja zuba – Prof.dr Snjezana Colic
Ostecenja tvrdih zubnh tkiva – dr Vukica Zdravkovic

19. BaSS Kongresa biti održana I tri nezavisna kursa:

Četvrtak, 24. april 2014. godine
* KOMPOZITNI KOČIĆI- SIGURAN PUT ZA DUGOTRAJNU ESTETSKU RESTAURACIJU ZUBA

Četvrtak, 24. april 2014. godine
* LASERI- ZNAČAJAN NAPREDAK SAVREMENE STOMATOLOGIJE

Subota, 26. april 2014. godine
* INDIREKTNE KOMPOZITNE FASETE- JEDNOSTAVNO DO SAVRŠENE ESTETIKE

Kursevi se dodatno plaćaju, nezavisno od kotizacije za učešće na kongresu i svakom učesniku donose dodatnih 5 CME bodova.

Cena kursa je 3.500,00 dinara.

Prijavni formular za odabrani kurs možete naći na http://19thcongress.e-bass.org/scientific-program/congress-courses.html

Popunjeni prijavni formular pošaljite na a.jovic@savacentar.net
Nakon prihvatanja vaše prijave za učešće, dostavićemo vam uputstvo o plaćanju.

Imajte u vidu, da je broj učesnika na kursevima ograničen.

S poštovanjem,

Prof. dr Dejan Marković
Predsednik Naučnog odbora 19. BaSS Kongresa

XXX Simpozijum zdravstvenog vaspitanja u stomatologiji

Subota, 21. juni 2014. godine

Centar SAVA, Beograd

Stomatoloski fakultet Univerziteta u Beogradu
Klinika za decju i preventivnu stomatologiju i Zavod za stomatolosku zdravstvenu zastitu
Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanovic Batut“
Udruzenje decjih i preventivnih stomatologa Srbije
Sekcija za decju i preventivnu stomatologiju SLD
pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Republike Srbije
organizuju
SIMPOZIJUM
Trideset godina zdravstvenog vaspitanja u stomatologiji

Kao i svih godina do sada, ovo je prilika da se istakne znacaj organizovanog pristupa u naporima svih segmenata zajednice da se unapredi stanje zdravlja, posebno oralnog zdravlja. To se moze postici samo stvaranjem odgovarajucih preduslova i promocijom faktora koji uticu pozitivno na zdravlje.
Pozivamo Vas da svoja iskustva u primeni mera za ocuvanje i unapredjenje zdravlja, posebno oralnog zdravlja, kao i iskustva u zbrinjavanju oralnih oboljenja, prikazete kao strucne radove, u poster prezentaciji. Napominjemo da Vasi rezimei treba da stignu
najkasnije do 05. maja 2014. godine, i to iskljucivo u elektronskoj formi
na e-mail adresu sladjana.puric@stomf.bg.ac.rs
Razmatrace se samo rezimei koji su sacinjeni prema uputstvu, a moguce je prijaviti dva autorska i dva koautorska rada. (Rezime se dostavlja na e-mail kao Word document, a maksimalni broj reci je 250. Rezime treba da sadrzi cilj, metodologiju, rezultate i zakljucak. Tabele, grafikone i literaturu ne prikazivati u rezimeu. Rezimei podlezu recenziji, a autori ce biti pravovremeno obavesteni o odluci Redakcionog odbora.)
Ovaj skup ce biti akreditovan u Zdravstvenom savetu Srbije u aprilskom roku, a trazice se akreditacija za sve profile zdravstvenih radnika i saradnika (lekari, stomatolozi, farmaceuti, biohemicari, medicinske i stomatoloske sestre, zdravstveni tehnicari, psiholozi, pedagozi, vaspitaci).
Molimo Vas da za ucesce na ovom skupu, Zavodu za stomatolosku zastitu blagovremeno prijavite ime, prezime i broj licence, na broj telefona 011/2682-984, ili na e-mail sladjana.puric@stomf.bg.ac.rs ili stomatoloski.zavod@stomf.bg.ac.rs
Za sve ucesnike ovog skupa kotizacija je 1.800,00 dinara (sa PDV). Uplata se vrsi na ziro racun Stomatoloskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, broj 840-1122666-67, sa pozivom na broj 2106 i sa naznakom „XXX Simpozijum“.

PREDSEDNIK NAUCNOG ODBORA

prof.dr Momir Carevic s.r.

Slični projekti