> Seminari za doktore medicine 2014

Seminari za doktore medicine 2014

Seminari za doktore medicine 2014

http://www.neonatologija.rs/seminari.htm detaljnije o seminarima sa spiska ispod

26. novembar 2013 – utorak
1. PLUĆNO KRVARENJE KOD NOVOROĐENČETA
Dr Borko Veković, Institut za neonatologiju, Beograd

10. decembar 2013 – utorak
1. METODE ENTERALNOG HRANJENJA PREVREMENO ROĐENE DECE
Dr Katarina Lazić, Institut za neonatologiju, Beograd
Seminar se održava u učionici Instituta za neonatologiju u Beogradu, ulica Kralja Milutina br. 50, sa početkom u 13,00 časova. Moguće su izmene u rasporedu predavanja u toku godine, što će blagovremeno biti ažurirano na ovoj stranici.

AKREDITACIJA SEMINARA JE U TOKU

Slični projekti