> Održan I simpozijum „Osnovna znanja iz implantologije“

Održan I simpozijum „Osnovna znanja iz implantologije“

  • Kategorija:
  • Datum: 07.04.2012.
  • Mesto: Tehnički fakultet u Čačku
  • URL: View Project
Održan I simpozijum „Osnovna znanja iz implantologije“

Po planu i programu, a u okviru kontinuirame medicinske edukacije, dana 07.04.2012. godine, (SVETSKI DAN ZDRAVLJA) održan je Simpozijum, na Tehničkom fakultetu u Čačku.

Simpozijum je održan u organizaciji Udruženja Stomatologa Implantologa Srbije Evropske Asocijacije Dentalnih Implantologa (USSI EDI) i Udruženja privatnih doktora medicine i stomatologije Čačak.

Simpozijum je akreditovan pod rednim brojem B-284/11- II, sa 5 bodova, za pasivno učešće za: doktore stomatologije, stomatološke sestre i zubne tehničare.

Sa promotivno izložbenim programom Simpozijum su pratili: CONSUMER ZUG – CORE Distribution d.o.o. Beograd, PROFI dental Kraljevo, MIP d.o.o. Beograd i COMMEX Novi Sad.

Pozvani predavači su održali svoja predavanja po predviđenom planu i programu za preko 400 učesnika Simpozijuma iz Srbije i inostranstva.

Organizacioni Odbor

Slični projekti