> Odluke upravnog odbora LKS

Odluke upravnog odbora LKS

Odluke upravnog odbora LKS

Telefonska sednica Posebnog odbora za sekundarnu i tercijarnu zaštitu u privatnoj praksi RLK CZS  održana dana 11.04.2013 u periodu od 11.00 do 12.00.

 

Na telefonskoj sednici su jednoglasno donete donete sledeće:

 

 

 

ODLUKE

 

1.  PrEDLOŽITI  Posebnom odboru za sekundarnu i tercijarnu zaštitu u privatnoj praksi  LKS  da pokrene inicijativu ka UO LKS za ravnopravni  tretman nalaza lekara iz privatne prakse sa nalazom lekara iz državne .

2.  PrEDLOŽITI  Posebnom odboru za sekundarnu i tercijarnu zaštitu u privatnoj praksi  LKS  da donese zaključak kojim će se tražiti od RFZO  tumačenje člana 38b  stav 1. tačka 3 i tačka  4. Pravilnika o  načinu i postupku ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, da li se propisivanje lekova i medicinskih sredstava i utvrđivanje privremene sprečenosti za rad zbog bolesti odnosi i na lekare iz privatne prakse  koji nisu sa RFZO zaključili Ugovor .

3.  PrEDLOŽITI  Posebnom odboru za sekundarnu i tercijarnu zaštitu u privatnoj praksi  LKS  da donese zaključak kojim će se tražiti od RFZO tumačenje u vezi upućivanja osiguranog lica na stacionarno lečenje a na osnovu nalaza  i uputa lekara iz privatne prakse (član 38b, 38v, 38g Pravilnika o  načinu i postupku ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja).

4.  PREDLOŽITI  Posebnom odboru za sekundarnu i tercijarnu zaštitu u privatnoj praksi  LKS  da pokrene inicijativu ka UO LKS o ukidanju fiskalih kasa u svim zdravstvenim ustanovama bez obzira na oblik organizovanja.

Dr Branko Milenković,

Predsednik PO za sekundarnu i tercijarnu zaštitu u privatnoj praksi RLK CZS

11.04.2013

 

Slični projekti