> Aktivnosti > Inicijative

Inicijative

INCIJATIVA

Pročitaj više

Privatni lekari pomogli ugrožene

Udruženje privatnih lekara i stomatologa u Čačku uručilo novčanu pomoć u iznosu od 80.000 dinara za dve višečlane porodice koje su pretrpele štetu u poplavama. Osim finansijske pomoći za te ...

Pročitaj više

Predlog stavova Posebnog odbora RLKCZS ...

Predlog stavova Posebnog odbora RLKCZS  za primarnu zdravstvenu  zaštitu u privatnoj praksi vezano za inicijativu Udruženja lekara i stomatologa  Čačka.   Obavezuje se Direktor Lekarske Komore Srbije da ispolji značajno ...

Pročitaj više