> Aktivnosti > Simpozijumi > PRINCIPI ZA OPTIMALNO ZDRAVLJE

PRINCIPI ZA OPTIMALNO ZDRAVLJE

Poštovane koleginice i kolege ,

Ovim putem Vas obaveštavamo o terminu održavanja stručnog sastanka u okviru Udruženja.

Stručni sastanak u organizaciji Udruženja privatnih doktora medicine i stomatologije Čačak,

PRINCIPI ZA OPTIMALNO ZDRAVLJE – PRIKAZ SLUČAJEVA, predavač Prof Dr sci Miroljub Obradović & Prof Dr sci Ivanka M. Baralić-Obradović

Akreditovan od Zdravstvenog saveta RS, Odluka broj: 153 – 02 – 2580/ 2015-01,od 18.08.2015.god.

Evidencioni broj odluke: A – 1 – 2361/ 15,

održaće se 31.10.2015.god. u Čačku u Hotelu Aveny, Stoje Tošić 12g,sa početkom u 15 h.

Stručni sastanak je akreditovan za doktore medicine, doktore stomatologije i medicinske sestre – tehničare sa 2 boda za slušaoce.

Kotizacija za članove Udruženja sa plaćenom članarinom za 2015 godinu ( 2 000,00 RSD ) je besplatna.

Ovim putem apelujemo na članove udruženja da izvrše uplatu članarine.

Kotizacija za ostale učesnike za stručni sastanak iznosi 300,00 RSD.

Uplatu kotizacije / članarine izvršiti isključivo na žiro račun udruženja 205 – 6578 – 45, poziv na broj: broj licence

 

Čačak, 14.10.2015.god.
Potpredsednik udruženja i sekretar organizacionog odbora KE

Dr stom Mladen Behara

Slični članci

Comments are closed.