> Aktivnosti > Arhiva > Izveštaj o dogovoru oko medicinskog otpada

Izveštaj o dogovoru oko medicinskog otpada

Poštovane kolege,

Po dogovoru sa zadnjeg sastanka Dr Jagodić i ja otišli smo na razgovor kod pravnika Zdravstvenog centra u Čačku sa željom da se preciziraju nejasni delovi ugovora koji se odnose na obaveze učešća u finansiranju plate vozača, amortizacije vozila, osiguranja vozila i drugih nejasnih delova ugovora. Cena po kilogramu otpada nije nam bila sporna. Pravnik Zdravstvenog centra prihvatio je da ugovor preformuliše i da nejasne delove revidira. Dogovoren je naknadni sastanak krajem avgusta. Na naše insistiranje zakazan nam je razgovor zadnjeg petka avgusta meseca, na kome nam je pravnik pomalo cinično objasnio da on tu ne vidi šta je nejasno i šta treba da se menja, kao i da je jedan broj kolega već potpisao takav ugovor.

Naravno da je pravo svakog pojedinca da samostalno bira saradnike, pa i to sa kim će sklopiti ugovor.

Pravnik Zdravstvenog centra je imao taj podatak i pre nego što je sa nama započeo razgovor, pa je mogao već na startu da nam objasni da oni ne žele da menjaju ugovor ili da nam posle konsultacije sa svojim nadređenima to i javi, a ne da nas drži “na leru” gotovo dva meseca”, ali to govori o njima.

Posle tog neprijatnog razgovora pozvali smo direktorku Zavoda za javno zdravlje u Čačku koja nas je obavestila da će tek oko Nove godine imati tu uslugu. Isti odgovor dao nam je i Direktor Veterinarskog Zavoda u Kraljevu, kao i Zamenik direktora za Javno zdravlje u Kraljevu, s tim što su oni ponudili svoje privatnike sa fiksnom mesečnom cenom od 1700 dinara mesečno pri čemu je sav imput njihov (oprema, kilometri,posude,plate vozača, amortizacija vozila itd.).

Direktor Zdravstvenog centra u G. Milanovcu ponudio je cenu od 240 din. po kilogramu, s tim što nemaju vozilo za prevoz materijala niti posude i ostale potrebštine. Ova ponuda je samo na izgled povoljna, ali je krajnje problematična, jer se materijal mora prevoziti u za to registrovanom vozilu.

Na kraju ovoga pisma da naglasim tri stvari:
1. Dispozicija otpada još uvek zakonski nije ozvaničena.
2. Ponuda Zdravstvenog centra je na izgled povoljna, oko 240 dinara po 1 kg, ali sobom nosi mnogo varjabilnih i nejasnih delova, kao što je plata vozača, amortizacija i registracija vozila koja će se solidarno deliti medju lekarima koji potpišu ugovor, pa cena od 240 dinara po kilu uz razne dodatke može da dobije i malo (mnogo) veće vrednosti.
3. U narednih nekoliko dana obavićemo razgovor sa advokatom i sa sanitarnom inspekcijom i o tome ćemo Vas naknadno obavestiti.

U svakom slučaju još jednom da napomenemo da ćemo na zajedničkom sastanku tokom oktobra dati predlog o najpovoljnijem ponuđaču. Naravno da svaka ordinacija ima diskreciono pravo da potpiše ugovor sa kim želi i kad želi, ali mislim da je u zajedničkom interesu da to uradimo zajedno, jer tad možemo da postignemo i povoljniju cenu.

Dr. Boro Jagodić i Dr Mihailo Luković

Slični članci

Comments are closed.