> Aktivnosti > Arhiva > Predlog SLD 12.03.2012.

Predlog SLD 12.03.2012.

SLD

Beograd, Džordža Vašingtona  19
sld@bvcom.net

Generalni sekretar SLD
Prof. Dr Nedeljko Radlović

Načelnik sekretarijata SLD-a
Gospođa Suzana Bjelogrlić

Na osnovu čl. 27b, stav I i stav  III  Zakona o izmenama i dopunama Zakona o komorama zdravstvenih radnika i dopisa ministarstva zdravlja SLO-u,Udruženje privatnih doktora medicine i stomatologije Čačak, predalaže sledeće stomatologe za izbor u Odbor za raspisivanje izbora u SKS-u.

Ceo spisak stomatologa  kao predlog Udruženja, za Odbor za raspisivanje  izbora u SKS:

Ogranak centralna Srbija:
1. Lukić dr Veselin, privatni sektor
2.Božović Behara dr Dušica, državni sektor
3. Spasojević dr Milutin, privatni sektor

Ogranak Beograd:
1. Kulović dr Veljko, državni sektor
2. Karadžić prof.dr Branislav, državni sektor
3. Živanović dr Tomislav, privatni sektor

Ogranak Vojvodina:
1. Mrujanović dr Zoran, privatni sektor
2. Mrujanović dr Eleonora, državni sektor
3. Kardašević dr Branislav, privatni sektor

Ogranak južna Srbija:
1.Vučković dr Dragan, privatni sektor
2. Mišić dr Dragan, državni sektor

Sve predložene kolege imaju preko 20 godina radnog staža, veliko poverenje i poštovanje od strane kolega i pacijenata iz svoje sredine i sigurni smo da će dati pun doprinos  u sprovođenju zakonitih i poštenih izbora za članove Skupštine SKS.

Kako je u formiranju  predhodnog Odbora 2010.godine učestvovao, isključivo, DPDRSS, udruženje bivšeg direktora SKS, Zorana Stajčića, što je dovelo do katastrofe u radu SKS i tri neuspela izbora za novu Skupštinu SKS, nadamo se da će, u skladu sa Zakonom, u Odbor biti imenovane najbolje kolege.

Čačak, 12. mart 2012. god.
Predsednik Udruženja: Dr Milojko Jovanović

Slični članci

Comments are closed.