> Aktivnosti > Arhiva > Pismo Dr Lukovića

Pismo Dr Lukovića

Uvaženi gospodine Zorane Tešiću,

Obraćam Vam se u ime Udruženja privatnih doktora medicine i stomatologije Čačka elektronskim putem, a ako to budete insistirali istu ovu komunikaciju možemo obaviti i putem dopisa.

Udruženje u prethodnom obliku postoji od 1993., a u ovom sadašnjem  od 1995, pri tom smo u skladu sa zakonskim propisima obavili i zahtevanu novu registraciju. Nas u udruženju ima oko 100 ordinacija, što stomatoloških što lekarskih. Na sastanku udruženja smo doneli odluku da sa Zavodom za javno zdravlje sklopimo Ugovor o uništavanju medicinskog otpada, jer je on imao i ovlašćenje za tu aktivnost. Naravno, neke ordinacije su (mada retke) to zbog njima poznatih razloga obavile sa Zdravstvenim centrom u Čačku.

Prilikom zadnje kontrole Vašeg inspektora, ovoga puta iz Paraćina uručeno nam je cirkularno pismo od strane Zavoda da su oni dobili naređenje  da nas obaveste kako smo mi u obavezi da Vam dostavljamo svakog meseca preliminarno obaveštenje o kretanju opasnog otpada i da to umesto nas ne može da radi Zavod.

Ovim putem želeli smo da Vas zamolimo da nam omogućite da nam i dalje prijave o kretanju opasnog otpada popunjava i šalje na Vašu adresu Zavod za javno zdravlje, a ne pojedine ordinacije. To bi nas sem povećanog administriranja, a velika većina nas lično obavlja praksu i pri tom nema veću količinu otpada ( ja na primer imam oko dvadesetak špatula za sedam dana, jer koristim jednokratne), dovelo u poziciju da se upoznamo sa recimo nekim stvarima koje nisu iz našeg domena. Primera radi na prvoj strani obrasca postoji klasifikacija otpada u koji je ubačen Indeksni broj i Pripadnost Q listi, S listi i C listi, pa oznaka opasne karakteristike otpada  recimo neko H.

Imajući u vidu činjenicu da je Zavod Za Javno Zdravlje u situaciji da poseduje kvalifikovani kadar koji nam može pomoći u ovom to Vas molimo da u pogledu naše komunikacije ostane kao što je bilo i ranije, pri tom ni jednog trenutka ne želeći da dezavuišemo bilo koga, pa ni Vašeg kolegu ordinirajućeg inspektora iz Paraćina koji je bio u nadzoru i naložio ovu meru ne sumnjajući da se držao slova Zakona.

Ispred Udruženja privatnih doktora medicine i stomatologije u Čačku
Dr Mihailo Luković, infektolog i epidemiolog

Slični članci

Comments are closed.