> Aktivnosti > Arhiva > Sastanak Udruženja 15.03.2011.

Sastanak Udruženja 15.03.2011.

UDRUŽENJE PRIVATNIH DOKTORA MEDICINE I STOMATOLOGIJE ČAČAK

Zapisnik sa sastanka udruženja održanog 15.03.2011 godine u Čačku. Sastanku prisustvovalo 18 članova.


DNEVNI RED:


1. Izveštaj o radu Lekarske komore Srbije za 2010 godinu.

Izveštaj podnela Dr Vera Urošević.


2. Aktivnosti Lekarske komore Srbije za 2011 godinu.

Izveštaj podnela Dr Vera Urošević.


3. Kontinuirana medicinska edukacija

Izveštaj podnela Dr Vera Urošević. Dogovoreno da ona i Dr Branko Milenkovic pošalju izveštaje administratoru na sajt udruženja.


4. Izbori u Stomatoloskoj  komori Srbije

Predlog Dr Mladena Behare da delegat u skupštini bude Dr Milojko Jovanović. Mogu se kandidovati i drugi kandidati koji skupe 10 potpisa kolega i predaju kandidaturu do 21.03.2011. Izbori će biti održani 16.04.2011.Sve o izborima se može videti na sajtu Stomatoloske komore Srbije.


5. Medicinski otpad

Izveštaj podneo Dr Mihailo Luković.Sve o ovoj temi se može naći na sajtu udruženja.


6. Razno

Uradjen završni račun za 2010 godinu.

Humanitarna inicijativa Dr Raška Ljubičića da se finasijski podrži porodica preminulog kolege Dr Zorana Vučetića.  Dr Raško Ljubičić će o načinu pomoći obavestiti sve kolege preko sajta udruženja.

 

U ČAČKU, 15.03.2011.
PREDSEDNIK UDRUŽENJA, Dr Milojko Jovanović

Slični članci

Comments are closed.