> Aktivnosti > Arhiva > Sastanak Udruženja 03.11.2010.

Sastanak Udruženja 03.11.2010.

UDRUŽENJE PRIVATNIH DOKTORA MEDICINE I STOMATOLOGIJE ČAČAK

Zapisnik sa sednice Udruženja održane 3.11.2010 godine u Čačku. Prisustvovalo trideset dvoje kolega.


DNEVNI RED:

1. Volksbanka prezentacija programa.

2.Odlaganje medicinskog otpada.

3.Produžetak rada sajta udruženja.

4.Lekarska slava i doktorski bal.

5.Stanje u komorama.

6.Razno.

Ad.1.  Marina Rajičić saradnik za poslove sa privredom održala je prezentaciju programa za privatne ordinacije.Detaljne informacije možete pogledati na našem sajtu.


Ad.2.
  Izveštaj o odlaganju medicinskog otpada dali Dr luković i Dr Jagodić.

Zaključeno je da naša obaveza o odlaganju medicinskog otpada po zakonu proističe od 1.11.2010.  godine.Pošto se nisu stekli ostali uslovi kao što je postojanje ovlaštenih kuća za odlaganje medicinskog otpada u razgovoru Republičkim inspektorom došlo se do zaključka da se ugovori sklope do kraja godine kada te kuće dobiju ovlašćenje.Kuće su: Zdrastveni centar Čačak,Zavod za javno zdravlje Kraljevo, Zdrastveni centar Gornji Milanovac. Preliminarna ponuda Zavoda za javno zdravlje Kraljevo je 1750 dinara mesečno.Ostale ponude dobićemo za 15 dana.Svaka ordinacija  zaključuje najpovoljniji  ugovor za sebe.

Pravilnik iz dispozicije otpada – Službeni glasnik Republike Srbije broj 78 strana 13.


Ad.3.
Na osnovu dopisa administratora sajta udruženja Nenada Tutunovića ,po kome je za produžetak rada sajta od 15.11.2010 godine potrebno uplatiti 14307 dinara,  odlučeno je da se taj novac uplati i tako produži rad sajta i naredne godine.
Ad.4. Domaćin Lekarske slave ove godine je Dr Nada Lazović.Sečenje kolača je u 11časova u Crkvi a zatim se ide na koktel u Hotel Beograd.

Doktorski bal će biti održan 04.12.2010 godine u Hotel Beogradu sa početkom u 20 časova.Kao i prošle godine  muzički deo čine Racko Maja i Mijač.Naravno tu su i naše kolege . Poziv svima a naročito mladjim kolegama da nam se pridruže u prelepom ambijentu Hotela Beograd i osete pozitivnu energiju  naših balova.Možete povesti kolege,poslovne partnere i prijatelje. Karte će se prodavati u ordinaciji Dr Milojko Jovanović , Cara Dušana 11  od 22.11.2010 . Radno vreme ordinacije 9-12 i 15-19 časova. Telefon 032/226-187.


Ad.5.
Izveštaj o stanju u komorama dali su Dr Saša Spasojević za Stomatolosku komoru  a Dr Branko Milenković i Dr Mihailo Luković za Lekarsku komoru.
Ad.6. Izveštaj blagajnika.

Izveštaj o preregistraciji Udruženje u APR-u.

Potrebno je uplatiti članarinu za sledeću godinu u iznosu od 1600 dinara.

Na osnovu dopisa Srpskog lekarskog društva da naše udruženje pomogne finansijski za štampanje zbornika radova za Dane doktora Mišovića odlučeno je da se uplati 10000 dinara na Račun SLD, Podružnica Čačak: 160-121495-20 PIB: 100043196.
U Čačku, 3.11.2010.
Predsednik Udruženja: Dr Milojko Jovanović

Slični članci

Comments are closed.