O udruženju

RUKOVODSTVO UDRUŽENJA

PREDSEDNIK UDRUŽENJA: Dr Milojko Jovanović

Potpredsednik udruženja: Dr Mihailo Luković

Nova adresa udruženja: Cara Dušana 11 a, 32000 Čačak,
Telefon: 032/226-187

Članovi izvršnog odbora:
– Dr Snežana Bošković
– Dr Dobrila Bećirević
– Dr Smiljana Piščević
– Dr Milena Sjeničić

Blagajnik: Dr stom. Miloš Vojinović

ŽIRO RAČUN: 205-6578-45 Komercijalna banka

Udruženje privatnih doktora medicine i stomatologije Čačka je strukovna, dobrovoljna, nevladina organizacija u koju su učlanjeni privatni doktori medicine i stomatologije, vlasnici privatnih ordinacija i poliklinika ili zaposleni doktori u privatnom zdravstvu, koji poštuju Statut udruženja.

Preuzmite ISTORIJAT UDRUŽENJA (word document)