> Novo rukovodstvo Udruženja

Novo rukovodstvo Udruženja

Novo rukovodstvo Udruženja

Lista novog rukovodstva Udruženja

Predsednik Dr Branko Milenković
Potpredsednik Dr Mladen Behara

Izvršni odbor
1.Dr Zoran Radojičić
2.Dr Suzana Kostić
3.Dr Saša Spasojević
4.Dr Raško Ljubičić

Sud Časti
1.Dr Dragana Stišović
2.Dr Novica Dubljević
3.Dr Bora Jagodić
4.Dr Miloš Vojinović

Stručni savet Udruženja
1.Dr Branko Milenković
2.Dr Milojko Jovanović
3.Dr Dobrila Bećirović

Predstavnik Udruženja u Zdravstvenom savetu Skupštine opštine Čačak
1.Dr Mihailo Luković

Slični projekti