> Održan seminar u Čačku, 07.02.2013. Dr Četojević

Održan seminar u Čačku, 07.02.2013. Dr Četojević

Održan seminar u Čačku, 07.02.2013. Dr Četojević
U organizaciji Udruženja privatnih doktora medicine i stomatologija Čačak odrzan je stručni sastanak 07.02.2013. godine na Tehnikom fakultetu Čačak. Tema sastanka je bila UVOD U ENERGETSKU MEDICINU, predavača po pozivu Udruženja Dr Igor Četojevic, www.docigor.org. Zdravstveni savet RS je ovaj sastank akreditovao sa dva boda za slušaoce : doktore medicine, doktore stomatologije, farmaceute i biohemičare. Sastanku je prisustvovalo preko 100 slušaoca iz zemlje i inostranstva.
 Predsedništvo Udruženja

Slični projekti