> Articles by: admin

Articles by: admin

Sastanak Udruženja 15.03.2011.

UDRUŽENJE PRIVATNIH DOKTORA MEDICINE I STOMATOLOGIJE ČAČAK Zapisnik sa sastanka udruženja održanog 15.03.2011 godine u Čačku. Sastanku prisustvovalo 18 članova. DNEVNI RED: 1. Izveštaj o radu Lekarske komore Srbije za ...

Pročitaj više

Sastanak Udruženja 03.11.2010.

UDRUŽENJE PRIVATNIH DOKTORA MEDICINE I STOMATOLOGIJE ČAČAK Zapisnik sa sednice Udruženja održane 3.11.2010 godine u Čačku. Prisustvovalo trideset dvoje kolega. DNEVNI RED: 1. Volksbanka prezentacija programa. 2.Odlaganje medicinskog otpada. 3.Produžetak ...

Pročitaj više

Predlog stavova Posebnog odbora RLKCZS ...

Predlog stavova Posebnog odbora RLKCZS  za primarnu zdravstvenu  zaštitu u privatnoj praksi vezano za inicijativu Udruženja lekara i stomatologa  Čačka.   Obavezuje se Direktor Lekarske Komore Srbije da ispolji značajno ...

Pročitaj više